Rekuperacja Łódź

Domy, szczególnie te nowo budowane, oraz po przeprowadzonych generalnych remontach, są coraz częściej budynkami energooszczędnymi lub pasywnymi. Niezbędną w tego typu domach staje się decyzja o zamontowaniu wentylacji mechanicznej – rekuperacji. Co warto o niej wiedzieć?

Co to jest rekuperacja i jak działa?

Rekuperacja to rodzaj mechanicznej wentylacji, opartej na pracy urządzenia, zwanego rekuperatorem, oraz odpowiednich przewodów wentylacyjnych. Rekuperatory wyposażone są w cztery kształtki, służące przyłączeniu takich kanałów wentylacyjnych, jak: czerpnia, wyrzutnia, kanał nawiewny i kanał wywiewny. W rekuperacji wentylacja mechaniczna polega na wymianie zużytego, zanieczyszczonego powietrza na czyste i świeże, z jego równoczesnym ogrzaniem. Jest to system umożliwiający ruch powietrza w dwóch różnych kierunkach jednocześnie. Zimny i czysty strumień powietrza napływa z zewnątrz budynku, natomiast zużyty, wilgotny i zanieczyszczony wyciągany z wewnątrz pomieszczeń. Płyną one odrębnymi kanałami wentylacyjnymi, nie stykając się ze sobą. W wymienniku ciepła rekuperatora zużyte, ale ogrzane powietrze oddaje swoje ciepło, a czyste i rześkie powietrze z zewnątrz je zabiera. Tym sposobem do pomieszczeń dostaje się świeże powietrze już ogrzane. Ponadto jest ono pozbawione wszelkich zanieczyszczeń i alergenów, które eliminują filtry urządzenia.

Dlaczego tak istotny jest profesjonalny montaż rekuperacji?

Profesjonalne instalowanie rekuperacji jest niezwykle istotne. Z tego względu montaż rekuperacji należy zlecić wyspecjalizowanym w tym zakresie wykonawcom. Najlepszym wyborem jest powierzenie tego zadania firmie, która zajmuje się tym całościowo – nie tylko opracowaniem projektu, doborem odpowiednich urządzeń i montażem, ale również późniejszym serwisowaniem rekuperatora. Istotnym czynnikiem sprawnego działania systemu wentylacji mechanicznej jest zarówno dobór odpowiednio efektywnego urządzenia – rekuperatora – jak również właściwej średnicy i izolacji kanałów wentylacyjnych do niego podłączonych. Niemniej ważne jest usytuowanie takich elementów jak czerpnia, wyrzutnia, nawiewniki i wywiewniki, oraz rozkład prowadzonych przewodów wentylacyjnych i lokalizacja rekuperatora. Nie bez znaczenia jest również prawidłowe obliczenie bilansu powietrza i określenie rozmiaru centrali wentylacyjnej. Błędy w montażu rekuperacji w znacznym stopniu obniżają jej efektywność, a mogą nawet doprowadzić do zniszczenia urządzenia.

Zalety rekuperacji

Podstawową zaletą rekuperacji jest oszczędność energii, sięgająca nawet do 30%, ale nie tylko ekonomia jest tu istotna. Równie ważnym atutem jest wpływ rekuperacji na zdrowie i samopoczucie mieszkańców budynku. System mechanicznej wentylacji zapewnia bowiem pobór świeżego, czystego powietrza bez zanieczyszczeń i alergenów. Odpowiada także za prawidłowy poziom wilgotności pomieszczeń, co chroni przed ich zagrzybieniem i jego szkodliwością. Ponadto przy zamontowanej w domu rekuperacji nie ma potrzeby otwierania okien. Ma to duże znaczenie w zapobieganiu przed wnikaniem do mieszkania różnego typu szkodliwych substancji, zimą zabezpiecza przed wyziębieniem pomieszczeń, a latem przed niepożądaną inwazją owadów. Rekuperacja to także szybkie pozbycie się zapachów, np. z kuchni czy łazienki.

Koszt montażu i eksploatacji rekuperacji

Koszty rekuperacji obejmują zarówno zakup urządzeń, ich montaż, jak również ich późniejszą eksploatację. I chociaż koszt zakupu i montażu nie jest małym wydatkiem, bowiem cena takiej inwestycji waha się w granicach 17 000 zł, to jednak korzyści z jej zastosowania szybko ją rekompensują. Ceny późniejszego użytkowania rekuperacji nie są natomiast bardzo wysokie. W grę wchodzi zużycie energii i okresowa wymiana filtrów, co kształtuje się rocznie w kwocie ok. 300-400 zł. Do kosztów zaliczyć także trzeba serwis rekuperacji. Jest on przeprowadzany okresowo, wobec czego nie generuje tak bardzo obciążających kosztów. Zyski z montażu rekuperacji są niewspółmierne do poniesionych wydatków, wobec czego jest to przedsięwzięcie na pewno opłacalne.

Co wchodzi w zakres serwisowania rekuperacji?

Bezawaryjność systemu wentylacji gwarantuje dokonywanie okresowo przeglądów serwisowych. Sprowadzają się one do przeprowadzenia bardzo wielu punktów zawartych w protokole serwisowym. Jest to nie tylko czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów, ale także wykonanie szeregu innych czynności kontrolnych i pomiarów poszczególnych części urządzenia, np. kontrola stanu obudowy, osłon, mocowań i kratek, kontrola drożności, szczelności i izolacji instalacji odprowadzania skroplin, kontrola wymiennika ciepła, kontrola nagrzewnic, chłodnic i nawilżaczy, kontrola poprawności działania automatyki, pomiary elektryczne. W związku z powyższym bardzo istotnym jest, aby przeglądy serwisowe dokonywane były przez osoby do tego uprawnione, posiadające niezbędny w tym kierunku zasób wiedzy i doświadczenia.

Podsumowując, rekuperacja daje oszczędności na ogrzewaniu domu, ma znaczący wpływ na poziom jakości życia mieszkańców, dba o zdrowie i komfort.

Nasza firma obsługuje klientów z miasta Łódź oraz całego województwa Łódzkiego.